×

Van harte welkom

Van harte welkom op de website van Parochie Houthem.

In verband met de afwezigheid van pastoor Burger zullen voorlopig
alleen de kerkdiensten in het weekend worden ingevuld, dit betekent dat alle doordeweekse H. Missen komen te vervallen.

In Houthem is de H. Mis op:

Zondag
09:30 uur: H. Mis

 

Voor uitgebreide kerkdiensten zie pagina Misintenties.

Verdere versoepelingen coronamaatregelen

De bisschoppen benadrukken dat het nodig is om zich nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals hygiëneregels volgen (handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog), geen handen schudden, goed ventileren, niet komen met verkoudheidsklachten enzovoort.

'Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren’, aldus de bisschoppen.

Mededeling

Met dit bericht wil het kerkbestuur u informeren over de stand van zaken rondom pastoor Burger.

De feiten

Woensdagavond, 15 juni 2022, is een lid van het kerkbestuur benaderd door 2 vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben een melding gemaakt over grensoverschrijdend gedrag. Het betreft het tonen van een sexfilm door pastoor aan een moeder van een communicant.

Op donderdag, 16 juni 2022, heeft dit lid van het kerkbestuur contact opgenomen met betrokkene en het voorval besproken. Naar aanleiding van dit contact is het kerkbestuur op vrijdagmorgen, 17 juni 2022, bij elkaar gekomen.

Het kerkbestuur heeft besloten om contact op te nemen met het bisdom. Ook is besloten om de processie in Broekhem af te lasten. Na overleg tussen de ouders van de vormelingen en de vormheer is de mis in Berg en Terblijt, van vrijdagavond 17 juni 2022, toch doorgegaan.

Vrijdagmiddag 17 juni 2022, is er een gesprek geweest met pastoor waarin het kerkbestuur hem geconfronteerd heeft met de feiten en aangegeven is dat er een melding gedaan is bij het bisdom.

Pastoor Burger is ‘s avonds door het bisdom op non-actief gezet en is momenteel niet bereikbaar

Hoe nu verder?

Het kerkbestuur overlegt dagelijks over de ontstane situatie en zal de komende tijd de pastorale zaken regelen. Dit zal in overleg met het bisdom gebeuren.

Voor een melding voor het sacrament der zieken of een begrafenis kan men met deken Bronneberg contact opnemen. Tel.: 043-4501226

Melden

Indien u zelf ook een melding wilt doen over een incident of voorval waarbij pastoor betrokken was, dan kunt u dit melden bij het meldpunt grensoverschrijdend gedrag rkk. (https://meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl)

U kunt de melding ook bij het kerkbestuur doen, door een mail te sturen naar kerkbestuurberg@ziggo.nl. Het kerkbestuur neemt dan contact met u op. Uiteraard gaan  we hier vertrouwelijk mee om.

Tot slot

Mocht u meer informatie wensen dan kunt u een mail naar kerkbestuurberg@ziggo.nl sturen met uw naam en telefoonnummer. Het kerkbestuur neemt dan contact met u op.

Camino Home Project

Pastoor Burger fietst gedurende het Heilig jaar ter ere van de H. Jacobus, de Camino van Houthem naar Santiago de Compostella.

Wegens de huidige omstandigheden legt hij deze pelgrims-/ sponsortocht corona-proof af op de hometrainer in Houthem vóór de kerk van St Gerlach. Hij legt iedere zaterdag 50km af; uiteindelijk zal dit resulteren in 2.500 km.