×

Van harte welkom

Van harte welkom op de website van Parochie Houthem.

Voorlopig zullen alleen de kerkdiensten in het weekend worden ingevuld, dit betekent dat alle doordeweekse H. Missen komen te vervallen.

In Houthem is de H. Mis op:

Zondag
09:30 uur: H. Mis

Vrijdag
Gebedskring Eerherstel Heilig Hart van Jezus.
Iedere 1e vrijdag van de maand van 14.00 tot 15.00 uur
in de Gerlachuskapel.

Bijzondere kerkdiensten 1st helft 2023

Voor uitgebreide kerkdiensten zie pagina Misintenties.

Verdere versoepelingen coronamaatregelen

De bisschoppen benadrukken dat het nodig is om zich nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals hygiëneregels volgen (handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog), geen handen schudden, goed ventileren, niet komen met verkoudheidsklachten enzovoort.

'Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren’, aldus de bisschoppen.

Mededeling

Gastkoor de Volharding 17 september 2023

1e vrijdag van de maand
Communie voor zieken en thuis verblijvend

Als u de H. Communie wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met pastoor Dieteren via telefoonnummer: 06-124 13 034