Misintenties

Zondag 12 Maart
9:30 uur Hoogmis in Houthem
- Nico Thirion en Edmee Thirion-Vyghen
- Piet Teheux
- Intenties van het intentieboek

Zondag 19 Maart
9:30 uur Hoogmis in Houthem
- Pieter Jozef Willems en Maria Josephina Willems-Moulen
- Intenties van het intentieboek

Zondag 26 Maart
9:30 uur Hoogmis in Houthem
- Ouders Krings-Hubben en zonen Ger, Frans en Peter
- Ouders Coenjaerts - Eygelshoven, zoon Hub, dochter Maria en schoondochter Toos
- Intenties van het intentieboek

Zondag 2 April - Palmpasen
- Ger de Heus en Leny de Heus - Cartens en dochter Hilde
- Intenties van het intentieboek

 

Tarieven misstipendia 2023

Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 15,00

Eucharistieviering op zaterdag of zondag € 30,00

Misintenties kunt u telefonisch doorgeven aan de heer W. Coenjaerts (T: 043- 6042336) of door het invullen en verzenden van onderstaand misintentie formulier.

U kunt het bedrag overmaken op onderstaande bankrekening van de kerk:

Bankrekening: NL97 RABO 0159 769 337 t.n.v. R.K. Kerkbestuur, o.v.v. misintentienaam en datum.

Misintentie formulier

Wij verzoeken u onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Graag de misintenties minstens 10 dagen voor het verschijnen van het nieuwe parochieblad inleveren.